OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE PRVE GODINE


INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIJALNI RAD I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – UVODNO PREDAVANJE

  • Redoviti i izvanredni studenti I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dana 2. listopada 2017. godine imaju uvodno predavanje u dvorani I, Stjepana Radića 13, kako slijedi:

 -  u 9,00 sati od slova A do slova LJ - I grupa

 -  u 10,00 sati od slova M do slova Ž - II grupa

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD – UVODNO PREDAVANJE

  • Redoviti i izvanredni studenti I. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad dana 2. listopada 2017. godine imaju uvodno predavanje u dvorani I, Stjepana Radića 13 u 11,00 sati

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ – UVODNO PREDAVANJE

  • Redoviti i izvanredni studenti I. godine Stručnog upravnog studija  dana 2. listopada 2017. godine imaju uvodno predavanje u Kampusu, Cara Hadrijana 8a u 12,00 sati.

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad  i Stručnog upravnog studija da nakon uvodnog predavanja ostanu u dvorani kako bi preuzeli smart karticu.

Nastava i seminari za redovite studente I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i Stručnog upravnog studija počinje dana 2. listopada 2017. godine - uvodnim predavanjem.

Nastava i seminari za izvanredne studente I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i Stručnog upravnog studija počinje dana 9. listopada 2017. godine.

Raspored predavanja će biti naknadno objavljen.