Obavijesti - međunarodna suradnja


Pratite najnovije obavijesti o međunarodnoj suradnji, mogućnostima mobilnosti i stipendiranja!

Save

Save

Potpisan novi sporazum u okviru Erasmus+ suradnje sa Sveučilištem u Mariboru

Datum objave: 07.11.2016.


Pravni fakultet Osijek sklopio je ugovor u okviru Erasmus+ programa sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mariboru. Temeljem ugovora nastavnici i studenti mogu se prijaviti na stručnu praksu ili nastavu u okviru financiranja iz Erasmus+ programa.

PRAVOS postao članicom Europske udruge pravnih fakulteta (ELFA)

Datum objave: 17.10.2016.


Pravni fakultet Osijek postao je punopravnom članicom Europske udruge pravnih fakulteta The European Law Faculties Association (ELFA)

Europska udruga pravnih fakulteta (The European Law Faculties Association - ELFA) osnovana je 1995. godine u Luvenu u Belgiji, u svrhu povećanja kvalitete pravnog obrazovanja u Europi. Danas ELFA broji preko dvije stotine članica, uglednih pravnih fakulteta iz zemalja EU i izvan nje te djeluje kao međunarodni forum za rasprave o pravnom obrazovanju.

Osnovni ciljevi udruge su koordinacija procesom reforme obrazovanja pravnika u Europi, uvođenje novih tema u nastavne sadržaje na pravnim fakultetima te promocija suradnje između europskih sveučilišta i predstavljanje pravnih fakulteta u evropskim institucijama, nacionalnim obrazovnim institucijama i strukovnim udruženima.

Potpisan novi sporazum u okviru Erasmus+ suradnje sa Sveučilištem u Portu

Datum objave: 10.10.2016.


Pravni fakultet Osijek sklopio je ugovor u okviru Erasmus+ programa sa Universidade Portucalense iz Porta, Portugal. Temeljem ugovora nastavnici i studenti mogu se prijaviti na stručnu praksu ili nastavu u okviru financiranja iz Erasmus+ programa.

 

 

 

Potpisan novi sporazum u okviru Erasmus+ suradnje sa Sveučilištem u Insubriji

Datum objave: 23.09.2016.


Pravni fakultet Osijek sklopio je ugovor u okviru Erasmus+ programa sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Insubriji, Italija. Temeljem ugovora nastavnici i studenti mogu se prijaviti na stručnu praksu ili nastavu u okviru financiranja iz Erasmus+ programa.

 

 

 

Potpisan novi sporazum u okviru Erasmus+ suradnje sa Sveučilištem u Cipru

Datum objave: 08.09.2016.


Pravni fakultet Osijek sklopio je ugovor u okviru Erasmus+ programa sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Cipru. Temeljem ugovora nastavnici i studenti mogu se prijaviti na stručnu praksu ili nastavu u okviru financiranja iz Erasmus+ programa.

 

POTPISAN BILATERALNI SPORAZUM SA PRAVNIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI

Datum objave: 04.07.2016.


Obavještavamo Vas da je u svrhu akademske suranje  Pravni fakultet Osijek potpisao bilateralni sporazum s Pravnim fakultetom Sveuičilišta Swami Vivekanand Subharti iz Meeruta, Indije.

Ustrojen Ured za međunarodnu suradnju i projekte

Datum objave: 04.07.2016.


sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je 1. lipnja 2016. ustrojen Ured za međunarodnu suradnju i projekte koji možete posjetiti u potkrovlju S. Radića 13, soba br. 71.  

Na radnom mjestu stručnog savjetnika za projekte zaposlena je kolegica Andreja Juričević. (mail: ajuricevi@pravos.hr) kojoj se možete obratiti sa svojim projektnim idejama.

U tu svrhu osmislili smo OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNE IDEJE. Cilj nam je prikupiti projektne ideje i napraviti bazu projekata Pravnog fakulteta Osijek, kako bi aplicirali na EU fondove kad se raspiše odgovarajući natječaj.

Ovo su linkovi natječaja koji su u najavi, a koji bi mogli biti interesantni:

DJ Justice

Također, šaljemo i linkove gdje se objavljuju svi natječaji iz EU fondova koji su na raspolaganju Hrvatskoj te natječaji po programima EU koji se ugovaraju s Europskom komisijom (Programi Unije).

Za sva pitanja i podršku Vam stojimo na raspolaganju!

Potpisan novi sporazum u okviru Erasmus+ suradnje s Sveučilištem Johannes Kepler u Linzu iz Austrije

Datum objave: 04.07.2016.


Pravni fakultet Osijek sklopio je ugovor u okviru Erasmus+ programa sa Sveučilištem Johannes Kepler u Linzu iz Austrije. Temeljem ugovora nastavnici i studenti mogu se prijaviti na stručnu praksu ili nastavu u okviru financiranja iz Erasmus+ programa.

 

Save

Save

Objava natječaja za Erasmus+ odlaznu mobilnost (ne)nastavnog osoblja u akad. godini 2016/2017.

Datum objave: 04.07.2016.


Oavještavamo Vas da je objavljen Erasmus+ natječaj za dodjelu financijskih potpora za odlazne individualne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2016./2017.

Natječaj sa svim popratnim informacijama se nalazi na web stranici http://www.unios.hr/?g=5&i=180