Od studenata koji su predali svoj pisani rad, svi su zadovoljili osim 0111140998. Ocjene će biti unesene u isvu sustav.