Obrasci za preuzimanje


Primjer uplatnice za troškove promocije

Zahtjev za ponavljanjem ispita - žalba

Zahtjev za plaćanje troškova studija na rate

Obrazac_zahtjeva_za_priznavanjem_mobilnosti

Zahtjev za mirovanje obaveza


UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA - svi diplomski i završni radovi koje će studenti pisati/obraniti od 1. rujna 2016. moraju biti u potpunosti u skladu s ovim Uputama.

Izjavu o pohrani rada i Izjavu o izvornosti rada potrebno je uvezati unutar rada i umetnuti u obje elektronske verzije rada (.doc i .pdf).

STUDENT JE DO DATUMA OBRANE DIPLOMSKOG ILI ZAVRŠNOG RADA DUŽAN:

 • podmiriti školarinu u cijelosti
 • provjeriti dali su sve ocjene provedene na studomatu te da su istovjetne ocjenama u indeksu
 • dostaviti potvrde o dodatno ostvarenim ECTS bodovima,ukoliko je student sudjelovao
 • tema na obrascu br.1 ( prijava teme diplomskoga rada ) mora biti ista na tiskanome i uvezanom radu te napisana pisanim slovima

 NA OBRANU JE POTREBNO DOSTAVITI:

 • jedan tvrdi uvez i tri spiralna uveza diplomskog rada
 • isprintati obrasce br. 2, 3, i 4 te popuniti osnovne podatke
 • dva CD-a

OBRASCI POTREBNI ZA DIPLOMSKI RAD ZA STUDENTE INTEGRIRANOG STUDIJA

Pogledajte UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA

OBRASCI POTREBNI ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Pogledajte UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA

OBRASCI POTREBNI ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA JAVNE UPRAVE

2. GODINA (120 ECTS):
 
Temu je potrebno prijaviti (OBRAZAC BR. 1) dva tjedna prije datuma obrane završnog rada te priložiti:
 • predvidivi ( okvirni ) sadržaj završnoga rada
 • obrazloženje teme i sadržaja završnog rada
 • životopis
 • podmiriti školarinu ( ukoliko ista nije podmirena )
 • provjeriti ocjene na studomatu
 • indeks
Na dogovoreni datum obrane potrebno je dostaviti u Studentsku referadu: