Okrugli stol: Pravne implikacije prekograničnog kretanja djece


Projekt Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU (Jean Monnet Chair on Cross border movement of a child in EU)

Na Pravnom fakutetu Osijek, S. Radića 13, Osijek, dana 22. veljače 2017. s početkom od 10,00 sati održat će se Okrugli stol: Pravne implikacije prekograničnog kretanja djece u okviru projekta Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU (Jean Monnet Chair on Cross border movement of a child in EU).

Okrugli stol program
Jean Monnet katedra za prekogranicno kretanje djeteta u EU