Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlade Guberca, IZBORI za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Osijeku održat će se u

srijedu 7. lipnja 2023. godine

Glasačka mjesta bit će otvorena na dan izbora 7. lipnja 2023. godine od 7:00 do 19:00 sati. Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

KANDIDATURE na razini sastavnice Sveučilišta – Pravnog fakulteta Osijek                              

dostavljaju se Izbornom povjerenstvu najkasnije do petka 26. svibnja 2023. godine – predajom u Ured dekana i prodekana Pravnog fakulteta Osijek, do 15:00 sati (Stjepana Radića 13, I. kat, soba broj 35)

Obrasci za kandidature na razini sastavnice – Pravnog fakulteta Osijek:

Napomena: Svaka kandidacijska lista obvezna je prikupiti najmanje 1% studenata pojedinog područja za koje se bira studentski predstavnik, što je najmanje 20 potpisa birača-studenata za podršku (obrazac 2)

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih diplomskih studija, sveučilišnih prijediplomskih studija, stručnih prijediplomskih studija, stručnih diplomskih studija, sveučilišnih specijalističkih studija i doktorskih studija Sveučilišta u Osijeku.

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst

Studenti Pravnog fakulteta Osijek glasovat će se na:

BIRAČKOM MJESTU broj 1. u zgradi Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13

  • sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo
  • sveučilišnog diplomskog studija Socijalni rad
  • sveučilišnog prijediplomskog studija Socijalni rad
  • doktorskog studija Pravo
  • sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava
  • sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno pravo i poslovne transakcije
  • sveučilišnog specijalističkog studija Kazneno pravo
  • stručnog diplomskog studija Javna uprava

Popisi birača – biračko mjesto broj 1

BIRAČKOM MJESTU broj 2. u zgradi Kampusa Sveučilišta u Osijeku – Pravni fakultet Osijek (Cara Hadrijana 8)

  • stručnog prijediplomskog studija Upravni studij

Popis birača – biračko mjesto broj 2.

Navedeni podaci (popisi birača) se mogu koristiti isključivo za provedbu studentskih izbora na Pravnom fakultetu Osijek i u druge svrhe ne mogu se koristiti.