PARAGRAF


Paragraf

 

Paragraf

Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek
ISSN (Tisak) 2584-3613
ISSN (Online) 2584-3621
Email: paragraf@pravos.hr 
Pristup: Otvoreni pristup
Licenca:  CC BY-NC
Trenutni broj: 1/2017

                      1/2017 (naslovna stranica)

Časopis Paragraf, godišnjak je najboljih studentskih radova koji se bave pravnim i društvenim pitanjima. Obuhvaća radove studentica i studenata Pravnog fakulteta u Osijeku kao i ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Uredništvo može odobriti i objavljivanje rada s inozemnog fakulteta. Časopis izdaje Pravni fakultet Osijek. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, prikaze, izvješća sa skupova i sl. Prijavljeni radovi moraju biti pravne, ekonomske, sociološke ili neke druge društvene tematike.

 

 

Radovi za 2. broj dostavljaju se na adresu Uredništva do 15. 2. 2018. godine.

   

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna