Vi ste ovdje

Europski dokumentacijski centar - EDC

 

 

 

MISIJA

Promicanje, razvijanje, podučavanje, istraživanje i diseminacija  studijskih i istraživačkih djelovanja i znanja u području europskih integracija i vrijednostima na kojima se temelji Europska unija. Sudjelovanje u raspravama o EU kao i suradnja s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija u okviru javnih informacijskih djelovanja mreže Europe Direct.

OSNIVANJE

Krajem 2011. godine u Knjižnici  Pravnog fakulteta osnovan je Europski informacijski centar, koji je djelovao u sklopu informacijske strategije "EU-i ". Obilježavanjem godišnjice ulaska Hrvatske u Europsku uniju Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku, potpisivanjem Sporazuma s Europskom komisijom, 30. lipnja 2014.godine postaje sjedište Europskog dokumentacijskog centra (EDC) i dio informacijske mreže Europe Direct u državama članicama Europske unije. Ovim činom Pravni fakultet Osijek potvrđuje svoje Europsko usmjerenje te se mapira na znanstveno-istraživačkoj karti Europe.

OSOBLJE           

Knjižnično osoblje,  sukladno obavljanju pojedinih segmenata stručnih poslova formalne i sadržajne obrade knjižnične građe, pružanja informacija, pretraživanja i usluga posudbe obavljaju i poslove Europskog dokumentacijskog centra u dogovoru s voditeljem Knjižnice i Europskog dokumetacijskog centra te suradnjom s predstojnikom Katedre za europsko pravo.

USLUGE

Primarna djelatnost Centra je informiranje građana o Europskoj uniji te diseminacija službenih publikacija i dokumenata Europske unije.
Zbirka EDC-a dostupna u otvorenom pristupu u prostoriji  EDC-a, kao posebnom odjelu pri Knjižnici Fakulteta.
Referentne usluge su dostupne osobno, telefonom ili putem e-maila.
Knjižnjično osoblje pruža stručnu pomoć u razvijanju potrebnih informacijskih vještina pri pretraživanju, korištenju i vrednovanju  zbirke i digitalnih izvora informacija te pravnih baza podataka.
Organiziranje radionica, predavanja i drugih oblika u svrhu povećanja razine  slobodnog pristupa  izvorima informacija vezanih uz europske integracije i interesima kako akademskoj zajednici, pravnicima tako i ostalim građanima.

KORISNICI

Centar je na usluzi u prvom redu akademskoj zajednici, ali i cjelokupnoj društvenoj zajednici s posebnim naglaskom na lokalnu i regionalnu razinu.

ZBIRKE

Tiskana građa

Zbirka EDC-a prvenstveno sadrži službene publikacije i dokumente Europske unije koje Centru dostavlja Ured za publikacije sa sjedištem u Luxembourgu. Tematski sadržavaju studije i izvješća o aktivnostima i politikama instititucija Europske unije za pojedina područja. Pristigla građa organizirana je kao zasebna zbirka u okviru postojećeg fonda Knjižnice. Bibliografski podaci navedene građe katalogiziraju se se po međunarodnim standardima bibliografske kontrole za obradbu knjižnične građe i pretraživi su u integriranom knjižničnom sustavu CROLIST. Zbirku se nadopunjava  izdanjima znanstvene i stručne literature na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku  europskih akademskih i istraživačkih institucija i komercijalnih izdavača.

INFORMATIČKA UČIONICA ZA KORISNIKE  EDC-a

Korisnicima je omogućeno korištenje 15 računala u radno vrijeme EDC-a na lokaciji, Radićeva 17,  4 računala u prostorijama čitaonice i 1 računalo u Odjelu EDC, gdje je smještena zasebna zbirka na centralnoj lokaciji Knjižnice, Radićeva 13.

INFO-LINKOVI
DIGITALNI IZVORI  PRAVA EU
 
Osiguranje slobodnog pristupa nizu službenih baza podataka i online izvora primarnog i sekundarnog prava EU, sudske prakse i pripremnog zakonodavstva, pretraživanje specijaliziranih online servisa poput European Sources Online i publikacija online EU Bookshop.

E-PUBLIKACIJE

E-DOKUMENTI

SLUŽBENE BAZE EU

E-BILTENI

EUROPA info

Možete preuzeti novi broj EUROPA info 37 / ožujak 2015.

Arhiva EUROPA info

Pristup bazi s računala Fakulteta: European Sources Online - 

Knjižnica Pravnog fakulteta
Sveučilišta J. Jurja Strossmayera
u Osijeku


Europski dokumentacijski centar -

EDC


Stjepana Radića 13
 31 000 Osijek

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak; 10:00-14:00 sati


Voditelj Knjižnice i
Europskog dokumentacijskog centra

Ljiljana Siber, mag. iur. mag. bibl.


T: +385 31 224 552
Mob.: 091 224 55 22
E.: edc.info[@]pravos.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 Dijalozi s građanima
 

   
   

 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr