Vi ste ovdje

Integrirani studij

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/ magistra prava (mr. iur.)

Redoviti studenti upisani u I godinu integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija stječu pravo upisa u II godinu studija stjecanjem najmanje 44 ECTS bodova iz prethodne godine studija, što obvezno uključuje pozitivnu ocjenu dva upisana seminara.

Izvanredni studenti upisani u I godinu integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija stječu pravo upisa u II godinu studija stjecanjem najmanje 42 ECTS bodova iz prethodne godine studija, što obvezno uključuje pozitivnu ocjenu dva seminarska rada.

Student može ponovno upisati istu godinu studija samo jedanput, i to ako je ostvario najmanje 24 boda u godini koju ponavlja. Ukoliko redoviti student ne ispuni taj uvjet gubi status redovitog studenta.

Upisani predmeti izvode se prema Izvedbenom planu i Studijskom programu tijekom cijele akademske godine raspoređeno po semestrima, odnosno godinama. Redoviti studenti pristupaju polaganju ispita nakon što je program izveden i nakon što je ispunio druge obveze (seminari, vježbe i sl.).

Sveučilišni studij završava polaganjem svih ispita, izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom.

 studijski program
Popis i šifre predmeta po godinama za 2014/2015 ag. godinu
 

Za pristup dodatnim informacijama možete koristi izbornik sa lijeve strane

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr