Vi ste ovdje

Povjerenstvo

Povjerenstvo Dokumenti Aktivnosti Razno

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

 


 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, RH
telefon: 031 224 500, fax: 031 224 540
www.pravos.hr

Klasa: 003-07/13-01
Urbroj:2158-18-01/13-53
Osijek, 22.studenoga 2013.

Sukladno članku 37., 86. i 87. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće na 388. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj dana 21.studenoga 2013. godine pod točkom 5. dnevnog reda donijelo je

O D L U K U

I. Imenuje se Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, u sastavu:

1. doc. dr. sc. Jelena Legčević, docentica Pravnog fakulteta u Osijeku, predsjednica

2. prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku, član

3. doc. dr. sc. Anita Blagojević, docentica Pravnog fakulteta u Osijeku, član

4. prof. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Rijeci, vanjski član

5. Ivan Tadić, student Pravnog fakulteta u Osijeku, član

II. Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja se obvezuje pratiti kvalitetu studija koji se izvode na Pravnom fakultetu u Osijeku, i to: izvođenje nastave, istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave, nastavnim sadržajima, literaturi, uvođenja novih pristupa i oblika izvođenja nastave, ispitima, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranost studenata o studijskom programu, utjecaj studenata na sadržaj studijskih programa, izvođenje nastave te radno opterećenje studenata – ECTS.  U smislu navedenoga voditi brigu o unaprjeđivanju navedenoga. 

                                D e k a n:

                            Prof. dr. sc. Igor Bojanić

Dostavljeno:
1. Članovima Povjerenstva
2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
3. Pismohrana

Arhiva

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr