Vi ste ovdje

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj Pravnog fakulteta Osijek
 
Pravni Fakultet ima studentskog pravobranitelja kojeg na razdoblje od jedne akademske godine bira Skupština Studentskog zbora u skladu sa zakonom i statutom. Studentski pravobranitelj:
  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava i
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.
U skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Statutom Studentskog zbora Pravnog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: SZPFO) na 20-oj redovnoj sjednici Skupštine SZPFO održanoj u petak 14. studenoga 2014. kolega Mario Vrdoljak imenovan je na funkciju studentskog pravobranitelja Pravnog fakulteta Osijek, a kolega Krešimir Novoselić na mjesto zamjenika studentskog pravobranitelja u akademskoj godini 2014./2015.
 
Mario Vrdoljak, studentski pravobranitelj PFO
Redovni je student treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Pravnom fakultetu Osijek. Za rezultate ostvarene u ak.god. 2012./2013. dobitnik je Dekanove nagrade odnosno ima status iznimno uspješnog studenta. Volontira u odvjetničkom uredu. Tijekom dosadašnjeg školovanja sudjelovao je u brojnim izvannastavnim aktivnostima i projektima u zemlji i inozemstvu. Dugi niz godina aktivno veslao u Veslačkom klubu Iktus.
 
Krešimir Novoselić, zamjenik studentskog pravobranitelja
Rođen u Osijeku 6.9.1990. godine gdje završava OŠ "Antuna Mihanovića" i III. (Prirodoslovno-matematičku) gimnaziju u Osijeku. Izvanredni je student četvrte godine integriranog preddiplomskog studija na Pravnom fakultetu Osijek.
 
Studentskog pravobranitelja možete kontaktirati:
Napominjemo kako je sva komunikacija sa Studentskim pravobraniteljem strogo povjerljiva, stoga mu se možete obratiti sa svim svojim problemima, pitanjima, prijedlozima i kritikama vezanim uz studiranje na Pravnom fakultetu Osijek.
 
Obratite nam se s povjerenjem!
 
Vaš Studentski pravobranitelj
 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr