Vi ste ovdje

NAJAVA GOSTUJUĆIH PREDAVANJA

Prof.dr.sc. Timea Drinoczi s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu održati će ciklus predavanja na temu CORPORATE GOVERNANCE.

Predavanja će se održati u Vijećnici PFO.  

29.5.2015. u terminu 16h-20h, i

30.5.2015. u terminu 9h-12h 

Predavanja su namijenjena polaznicima modula Upravno pravo, ali su dobrodošli i svi ostali doktorandi!

 

Doktorski studij prava

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr