Vi ste ovdje

Obavijesti o postupku upisa


ODLUKE O PRIJELAZU I PRIZNAVANJU POLOŽENIH ISPITA MOŽETE VIDJETI OVDJE


Upis u I. godinu studija u akademsku 2015./2016. godinu

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava - NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2015./2016. godinu u zgradi Pravnog fakulteta, S. Radića 17, I. kat prema navedenom rasporedu:

U P U T E

INTEGRIRANI STUDIJ

STRUČNI UPRAVNI  STUDIJ


(1) INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA :

Molimo pristupnike da upisu pristupe osobno prema utvrđenom rasporedu (datum i sat) jer svaki izostanak izvan vremena upisa za pristupnika i Fakultet produžuje uobičajeno potrebno vrijeme za upis.

U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika upis može obaviti i druga osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Pristupnici koji ne iskoriste pravo upisa prema rasporedu, gube pravo na upis.

(2) STRUČNI UPRAVNI STUDIJ:

Molimo pristupnike da upisu pristupe osobno prema utvrđenom rasporedu (datum i sat) jer svaki izostanak izvan vremena upisa za pristupnika i Fakultet produžuje uobičajeno potrebno vrijeme za upis.
U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika upis može obaviti i druga osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnici koji ne iskoriste pravo upisa prema rasporedu, gube pravo na upis.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS - UPISNI MATERIJAL

 • Upisni broj iz sustava NISpVU u tiskanom obliku
 • Svjedodžba o položenoj državnoj maturi (izvornik)
 • Svjedožbe onih razreda srednje škole iz kojih je vidljivo da je pristupnik učio Latinski jezik  (preslik)
 • Preslika osobne iskaznice - redoviti studij
 • Dvije fotografije formata 4x6

Upisne materijale pristupnici preuzimaju u dvorani III., S. Radića 17. I. kat. prije upisa.

Prije upisa pristupnici su dužni na žiro račun Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13 uplatiti:

480,00 kn  Troškove prijave, upisa i upisnih materijala na žiro račun broj: IBAN HR8023400091100163962

 • model kod broja računa primatelja: HR00
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 11 (Integrirani studij).
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 21 (Stručni studij).

Pristupnici koji se upisuju kao redoviti studenti, a na nekom Visokom učilištu su bili upisani kao redoviti studenti, dužni su uz navedene troškove upisa i upisnih materjala uplatiti školarinu u iznosu od 5.500,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR8023400091100163962 u II. rate

 • I. rata 3.000,00 kn pri upisu
 • II. rata 2.500,00 kn do 31. prosinca 2015. g.

 • poziv na broj odobrenja OIB
 • model kod broja računa primatelja: HR00
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 71 (Integrirani studij).
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 61 (Stručni studij).


Pristupnici koji se upisuju na izvanredni studij, uz navedene troškove upisa i upisnih materijala, uplaćuju:

 • 5.500,00  kn na žiro račun broj: IBAN HR8023400091100163962 u II. rate
 • I. rata 3.000,00 kn pri upisu
 • II. rata 2.500,00 kn do 31. prosinca 2015. g.

 • poziv na broj odobrenja OIB
 • model kod broja računa primatelja: HR00
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 71 (Integrirani studij).
 • poziv na broj odobrenja OIB pristupnika - 61 (Stručni studij).

Potvrdu/e uplate navedenog/ih iznosa pristupnici prilažu uz dokumentaciju za upis.

Voditelj Studentske referade

Sanja ArbanasLawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr