Vi ste ovdje

Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

web stranica studija: Poslijediplomski specijalistički studij kazneno pravo

Europski integracijski procesi posljednjih godina imali su značajne posljedice u polju prava Republike Hrvatske, te posebno u materijalnom i procesnom (postupovnom) kaznenom pravu. Temeljite promjene koje su se u pravu, pa tako i kaznenom pravu, dogodile u posljednjim godinama, traže da pravnici koji se bave kaznenim i kaznenim procesnim pravom steknu nova znanja, prodube stečena na dodiplomskom studiju i osposobe se za daljnji razvoj ove iznimno dinamične grane prava.

Kazneno pravo suočilo se s novim oblicima kriminala s obilježjem transnacionalnosti – korupcijom, organiziranim kriminalom, kriminalnim poduzetništvom, trgovanjem ljudima i ropstvom, protuzakonitim prebacivanjem preko državne granice i dr. Inzistira se na dosljednom ostvarivanju načela pravne države, tj. države koja osigurava čvrstu granicu svoje vlasti prema slobodama i pravima čovjeka i građanina, te na provođenju drugih načela suvremenog kaznenog materijalnog i procesnog prava.

Novo je hrvatsko materijalno, procesno i izvršno kazneno pravo u najvećoj mjeri već osuvremenjeno, usklađeno s međunarodno preuzetim obvezama, te suvremenim kriminalnopolitičkim zahtjevima i trendovima. U posebnom dijelu Kaznenog zakona prihvaćeno je niz novih inkriminacija, normirane su radnje i mjere procesne prisile u kaznenom postupku i ograničenja temeljnih prava i sloboda građanina, predviđene su nove mogućnosti bržeg okončanja kaznenog postupka i na taj način rasterećenja kaznenog pravosuđa, usvojene su ustavne i zakonske odredbe koje omogućavaju samostalnost i neovisnost sudova i državnog odvjetništva, uvedeno je sudjelovanje sudbene vlasti i u postupku izvršavanja kazne zatvora. No i pored svega toga naše je pravosuđe u velikim teškoćama. Što se kaznenih postupaka tiče, oni dugo traju, ogroman je broj neriješenih kaznenih predmeta, osobito onih sa složenim činjeničnim i pravnim pitanjima, česte su obustave postupaka zbog zastare. Iz navedenog proizlazi da se slaba učinkovitost hrvatskog pravosuđa, dakako i kaznenog, ne može otklanjati samo moderniziranjem zakonskih propisa, preuzimanjem europskih standarda, organizacijskim promjenama, već je neophodno naknadno obrazovanje pravnika prije svega iz pravosudne i policijske prakse, stjecanje novih teorijskih i praktičnih znanja i vještina, slijedom zahtjeva i potreba novoga vremena.

Iz iznesenih činjenica proizlazi zaključak da su postojali važni razlozi za pokretanje poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenog prava, koji je inače, počeo s radom upisom prve generacije studenata u ljetnom semestru 2007. godine pod voditeljstvom prof. dr. sc. Vladimira Ljubanovića. Za takvim studijem postoji potreba, i to prije svega u javnom sektoru (osobito sudovi, državna odvjetništva, policija), a potom i u privatnom (naročito odvjetnici). Pravni fakultet u Osijeku je do sada organizirao i provodio tri poslijediplomska studija, te stoga njegovi nastavnici imaju iskustva kao predavači na tim studijima, te mentori magistarskih i doktorskih radova.

web stranica studija: Poslijediplomski specijalistički studij kazneno pravo

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr