Vi ste ovdje

PRAVNI VJESNIK

Časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje teorijske, empirijske i aplikativne članke koji su prvenstveno namijenjeni akademskoj zajednici, ali i praktičarima iz područja prava kao i široj javnosti koja pronalazi svoj interes u navedenim područjima. Uz znanstvene i stručne radove, časopis je otvoren za objavljivanje prikaza, osvrta te prijevoda recentnih dokumenata.

Autori radova dolaze iz redova nastavnika Pravnog fakulteta u Osijeku te drugih hrvatskih pravnih fakulteta kao i znanstvenika iz srodnih područja. U posljednje vrijeme povećava se broj priloga izrađenih u suautorstvu znanstvenika i praktičara, čime časopis dobiva dodatnu vrijednost. S obzirom da je Pravni fakultet u Osijeku predan ideji o internacionalizaciji svog znanstvenog i istraživačkog rada, povećava se broj priloga stranih autora kao i priloga domaćih autora na engleskom jezikom.


Journal of Law, Social Sciences and Humanities of the Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek publishes theoretical, empirical and applicative papers which are primarily intended for the academic community but for practitioners in the field of law, as well as for broader audience who find its interest in relevant fields. Besides scientific and professional papers, the journal welcomes reviews, essays and translations of recent documents.

The authors of papers are the faculty staff of the Faculty of Law in Osijek and other law faculties in Croatia, as well as the academic scholars from the relevant fields in social sciences. The number of contributions written jointly by scientists and practitioners has been increasing, which gives the journal an additional value-added. Considering the commitment of the Faculty of Law in Osijek to promote the internationalization of its scientific and research work, there is an increase in authors coming from abroad, as well as the number of domestic authors writing in English.

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr