Vi ste ovdje

Studentska referada

Obavijesti Zamolbe i obrasci za preuzimanje

Lokacija: I. kat Radićeva 13, Osijek

Uloga Studentske referade:

  • pruža sve informacije o prijavi, razredbenim ispitima i upisu na Fakultet,
  • prima prijave za upis na Fakultet,
  • provodi upis na Fakultet,
  • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
  • prima zahtjeve studenata za premještaj na drugi smjer ili status
  • prima prijave za ispit (najmanje 5 dana prije ispita),
  • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu

Radno vrijeme Studentske referade: radnim danom od 9 do 12 h


Voditelj Studentske referade
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. i 2. godina studija
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
3. i 4. godina studija
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
5. godina studija
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Poslijediplomski specijalistički studij ljudska prava
 
Stručni upravni studij
 
 
 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr