UPISI NA I. GODINU STUDIJA U AK. GODINU 2015/2016
STRUČNI UPRAVNI IZVANREDNI STUDIJ
Plasman Ukupni
plasman
Prezime Ime OIB Bodovi ukupno Upisni broj Datum upisa
1    9 Metić Klaudia 09696961370   536.00 567 26.09.2015. u 10,00 sati
2   10 Kiefer Marcel 11496964968   513.30 930 26.09.2015. u 10,00 sati
3   12 Živković Lana 82309271548   506.40 2464 26.09.2015. u 10,00 sati
4   13 Jurić Ivana 15955786326   467.50 1351 26.09.2015. u 10,00 sati
5   14 Grgić Marko 51772632019   449.60 507 26.09.2015. u 10,00 sati
6   16 Bagarić Marija 21570530483   430.10 3348 26.09.2015. u 10,00 sati
7   19 Rakušić Josip 91016068482   382.40 985 26.09.2015. u 10,00 sati