Vi ste ovdje

Specijalistički stručni diplomski studij Javna uprava

 
Raspored predavanja
1. godina
2. godina

Grupe za praksu za II. godinu studija:

I. grupa – A – K

II. grupa -  L - Ž

Ukoliko želite zamijeniti grupu za praksu možete na prvom predavanju reći predavaču


OBAVIJEST O UPISU U 2. GODINU STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SU STUDIJ UPISALI AKADEMSKE 2013./2014. GODINE
 
Studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena seminara, položeni razlikovni ispiti) na upis dolaze u Informatički centar, Stjepana Radića 17:
- 30. ožujka 2015. od 9 do 12 sati
- 31. ožujka 2015. od 9 do 12 sati
 
Molimo Vas da prije dolaska na upis:
 • izaberete iz Studijskog programa jedan od ponuđenih Modula
 • ako ste podmirili školarinu za 1. godinu studija na upis treba donijeti uplatnice
 • ako niste podmirili školarinu za 1. godinu studija nećete se moći upisati u 2. godinu
Na upise je potrebno doći osobno radi slikanja za Smart karticu
Dokumentacija za upis:
Školarinu je moguće platiti u četiri rate:
 • I rata  2.750,00 - pri upisu;
 • II rata  2.750,00 do 15. lipnja 2015.;
 • III rata  2.750,00 do 30. listopada 2015;
 • IV rata  2.750,00 do 31.prosinca 2015
Studenti koji nisu stekli uvjet za upis u 2. godinu studija imaju pravo polaganja ispita do 30. rujna 2015. godine.

Upisi u 1. godinu studija Specijalističkog  diplomskog stručnog studija Javne uprave
- svi pristupnici koji su predali prijave mogu doći na upis.
- upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
- uplate je potrebno izvršiti prije dolaska na upis
Raspored upisa:
 • 9. ožujka 2015. od 12 do 16 sati
 • 10. ožujka 2015. od 12 do 16 sati
Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:
Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:
 • 2 fotografije (veličina fotografije je 4x6)
 • školarinu je moguće platiti u četiri rate:
  • I rata  2.750,00 - pri upisu;
  • II rata  2.750,00 do 15. lipnja 2015.;
  • III rata  2.750,00 do 30. listopada 2015;
  • IV rata  2.750,00 do 31.prosinca 2015
 • komplet za upis (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)
Pristupnici koji nisu predali original diplomu molimo da istu donesu na uvid.
Upisi u 2. godina studija pristupnika koji su završili 1. godinu studija (završni rad obranjen)
Raspored upisa:
 • 9. ožujka 2015. od 15 do 16 sati
 • 10. ožujka 2015. od 15 do 16 sati
Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:
Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:
 • 2 fotografije (veličina fotografije je 4x6)
 • rodni list (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • domovnica (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave (preslika)
 • školarinu je moguće platiti u četiri rate:
  • I rata 1.500,00 - pri upisu;
  • II rata  1.500,00 do 15. lipnja 2015.;
  • III rata 1.500,00 do 30. listopada 2015;
  • IV rata 1.500,00 do 31.prosinca 2015
 • komplet za upis (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)
- upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
- uplate je potrebno izvršiti prije dolaska na upis
- svi pristupnici koji su predali prijave mogu doći na upis.

Natječaj za upis 2014/2015

 
     
     

 

 

 

 

 
 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr