Vi ste ovdje

Studijski program

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ustrojen je kao:

  • redoviti studij - pet godina/deset semestara;
  • izvanredni studij - pet godina/deset semestara.

Akademski naziv po završetku studija je:

  • magistar/magistra prava (mag.iur.).

Nastava se izvodi u obliku: - predavanja, - seminara, - vježbi i drugih oblika praktične nastave (pravne klinike, moot courts), - pojedinačnih i grupnih konzultacija, - kolokvija, - ispita.
Mogućnosti zapošljavanja magistara prava su u sudstvu, državnom odvjetništvu, javnom bilježništvu, javnom pravobraniteljstvu, odvjetništvu, tijelima državne uprave i lokalne, područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, političkim tijelima, strankama, udrugama, diplomatskim i konzularnim službama, itd

Poslije diplomski specijalistički studij:

Ljudska prava

Cilj je obrazovati polaznike da budu visokospecijalizirani u području ljudskih prava. Stalno usavršavanje postojećih znanja, sposobnosti i vještina obveza je i pravo svih nas, a ujedno je i svrha ovog Studija. Tim okupljenih profesora i predavača, obrazovanih na prestižnim domaćim i stranim visokoobrazovnim fakultetima, sveučilištima i institucijama, jamči visoko-kvalitetno istraživačko i profesionalno usavršavanje polaznika. Vrijednost ovog studija njegova je interdiscipliniranost i sveobuhvatnost, povezivanje različitih grana prava, ali i sociologije, politologije, kulturologije, povijesti i ekonomije. Ljudska prava predavat će se na suvremen način i to ne samo s pravnog aspekta, već će se staviti u širu perspektivu siromaštva, nasilja, identiteta, globalizacije i globalnih oblika vladavine.

Doktorski studij

Stručni upravni studij

Stručni upravni studij ustrojen je kao

  • Redoviti studij - tri godine/šest semestara
  • Izvanredni studij - tri godine/šest semestara

Akademski naziv po završetku studija je:

  • stručni/a prvostupnik/prvostupnica javne uprave (baccalaureus/baccalaurea) - bacc. upr.

Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara (redoviti studenti upisuju jedan seminar u svakom semestru), vježbi, pojedinačnih i grupnih konzultacija, ispita, kolokvija. Stručni upravni studij ima za cilj obrazovanje prvostupnika koji se osposobljavaju za staručno etično i samostalno obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj upravni, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, sudovima, trgovačkim društvima, institucijama javnog sektora, drugim oblicima društvenog organiziranja.

Specijalistički stručni studij

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr