Vi ste ovdje

Tajništvo

Tajništvo fakulteta

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih te financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđivanja i osiguravanja kvalitete, poslova vezanih uz studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta, utvrđenih Statutom i drugim općim aktima.

 

Tajništvo u svom sastavu ima sljedeće niže ustrojbene jedinice:

  • Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
  • Ured za računovodstveno-financijske poslove voditelj: Ivančica Tubić
  • Ured za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  • Ured za informatiku i računalnu mrežu voditelj: Zdravko Rašić
  • Studentsku referadu voditelj: Nada Rumora - e-mail: upis @ pravos.hr
  • Ured dekana i prodekana voditelj: Manda Mađarić
  • Ured za tehničke i pomoćne poslove voditelj: Josip Svedružić

Tajnik Fakulteta: Ljerka Dumančić, mag. iur.
e-mail: ljerka.dumancic @pravos.hr

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr