Vi ste ovdje

Upisi bez državne mature

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
OBAVIJEST ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
NA PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU U AKADEMSKU 2015./2016. GODINU
ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 24 GODINE ŽIVOTA
I NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU
 
 
Pristupnici koji se žele upisati na Pravni fakultet u Osijeku, a  navršili su 24 godine života i nisu položili državnu maturu, upisuju se u posebno za njih određenoj kvoti u stutusu izvanrednog studenta na sljedeće studije:
___________________________________________________________________________
              VRSTE STUDIJA                                                         KVOTA                                .
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ                                         15 mjesta
(trajanje studija:  5 godina
akademski naziv: magistar/magistra prava)
___________________________________________________________________________
 
STRUČNI UPRAVNI STUDIJ                                                   15 mjesta
(trajanje studija: 3 godine
stručni naziv: stručni/a prvostupnik/
prvostupnica javne uprave)
___________________________________________________________________________
 
Razredbeni postupak – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Prijave se primaju 6. i 7. srpnja 2015. godine (prvi razredbeni rok) i 4. rujna 2015. godine (drugi razredbeni rok ako se ne popuni kvota u prvom roku) od 9,00 do 12,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Osijeku, S. Radića 13, II kat, Studentska referada.
Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE
 
Razredbeni postupak – Stručni upravni studij
Prijave se primaju 6. i 7. srpnja 2015. godine (prvi razredbeni rok) i 4. rujna 2015. godine (drugi razredbeni rok ako se ne popuni kvota u prvom roku) od 9,00 do 12,00 sati u Studentskoj referadi Stručnog upravnog studija u Kampusu, Cara Hadrijana 8 a.
Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE
 
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:
1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)
2. Rodni list (izvornik)
3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
4. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na mrežnim stranicama www.azoo.hr.
6. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status)
 
Upisi
Upisi prema listi redoslijeda objavit će se najkasnije 10. srpnja 2015. godine na Web stranici Fakulteta s terminima upisa. Rujanski razredbeni postupak provodit će se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka.
 
Sva pitanja mogu se postaviti na upisi@pravos.hr

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr