Vi ste ovdje

Upis u više godine studija 2015./2016.

UPISI STUDENATA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA TE STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Odluke o prijelazu i priznavanju položenih ispita za upis možete vidjeti ovdjeOdluku o pravu polaganja ispita na dekanskom roku za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija možete vidjeti ovdje.Upisi u više godine studija

 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr