Vi ste ovdje

Upisi u više godine - Stručni upravni studij 2015./2016.

OBAVIJEST
za redovite i izvanredne studente Stručnog upravnog studija

Obavještavaju se studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija da će se upisi u više godine studija obavljati od 21. rujna do 3. listopada 2015. godine od 9,00 do 15,00 sati, S. Radića 17, I kat, Informatička učionica.

Iznimno redoviti i izvanredni student koji je regulirao svoj status može se upisati u Studentskoj referadi od 16. rujna 2015. godine.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine troškove upisa u višu godinu studija plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kn (slovima: stotridesetkuna).

Izvanredni studenti, uz troškove upisa u višu godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 5.500,00 kn (slovima: pettisućapetstokuna) na žiro račun broj: IBAN HR 8023400091100163962 u dvije rate:

I rata 3.000,00 kn (slovima: tritisućekuna) pri upisu

II rata 2.500,00 kn (slovima: dvijetisućepetstokuna) do 31. prosinca 2015. godine

Zamolbe (školarine, status mirovanja, prijelaz na izvanredan studij, nastavak studija nakon prekida – ako nije proteklo više od tri godine od zadnjeg upisa) se primaju od 7. do 12. rujna 2015. godine od 09,00 do 12,00 sati (Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij, S. Radića 13, Studentska referada – prizemlje, soba br. 16, Stučni upravni studij, Kampus, Cara Hadrijana 8a). Rješene zamolbe možete podići 17. i 18. rujna 2015. godine u navedenim Studentskim referadama.

Studenti koji nastavljaju studij nakon prekida dužni su sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine osim školarine i troškova upisa, uplatiti na isti žiro račun 1.000,00 kn (slovima: tisućukuna).

Redoviti studenti koji prelaze na izvanredan studij mogu 28. rujna 2015. godine predati zamolbu za prijelaz od 9,00 do 12,00 sati (Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij, S. Radića 13, Studentska referada – prizemlje, soba br. 16, Stučni upravni studij, Kampus, Cara Hadrijana 8a).

Molimo studente da se pridržavaju navedenih rokova. Izvan navedenih rokova nećete moći ostvariti svoja prava.

        zamolbe možete preuzeti na web adresi http://www.pravos.unios.hr/pfo/obrasci- za-preuzimanje

 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr