Vi ste ovdje

Ustroj fakulteta

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, Knjižnica i Tajništvo.

Na Fakultetu su ustrojene sljedeće katedre kao temeljne ustrojbene jedinice:

1. Katedra pravno-povijesnih znanosti

    Katedra ima 4 nastavnika, od kojih je 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

2. Katedra rimskog prava

    Katedra ima 2 nastavnik, od kojih je1 u znanstveno-nastavnom zvanju

3. Katedra pravno-teorijskih znanosti

    Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 3 u znanstveno-nastavnom zvanju

4. Katedra gospodarskih znanosti

    Katedra ima 4 nastavnika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju

5. Katedra ustavnih i političkih znanosti

    Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

6. Katedra upravne znanosti

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

7. Katedra upravnog prava

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

8. Katedra za međunarodno pravo

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

9. Katedra međunarodno privatno pravo 

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

10. Katedra trgovačkog prava

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

11. Katedra pomorskog i općeprometnog prava

    Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

12. Katedra građansko-pravnih zvnanosti

      Katedra ima 6 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

13. Katedra obiteljsko-pravnih znanosti

      Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

14. Katedra kazneno-pravnih znanosti

     Katedra ima 5 nastavnika, od kojih 3 u znanstveno-nastavnom zvanju

15. Katedra financijskih znanosti

      Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

16. Katedra metodološko-informacijskih znanosti

      Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

17. Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti

      Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

18. Katedra stranih jezika

     Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju i 2 nastavnom zvanju

19. Katedra tjelesne i zdravstvene kulture

     Katedra ima 2 nastavnika u  nastavnom zvanju kao nositelji predmeta

20. Katedra za europsko pravo

     Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

Knjižnica kao ustrojbena jedinica u funkciji znanstvenog i nastavnog procesa ima 5 zaposlenika.

Tajništvo kao ustrojbena jedinica za obavljanje administrativno-stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova (zajedničkih poslova)  ima tajnika i 29  zaposlenika.

U Tajništvu se ustrojavaju sljedeće  kao niže ustrojbene jedinice:

1. Zajednička djelatnost koja se provodi u ustrojstvenoj jedinici Odjel u središnjoj službi (Tajništvo Fakulteta)

 2 zaposlenika

2. Odsjek dekana i prodekana (Ured dekana i prodekana)

2 zaposlenika

3. Referada za nastavu i studente (Studentska referada)

5 zaposlenika

4. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprjeđivanje i osiugranje kvalitete visokog obrazovanja

1 zaposlenika

5. Pododsjek u središnjoj službi za računovodstveno-financijske poslove (Ured za računovodstveno - financijske poslove)

4 zaposlenika.

6. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

3 zaposlenika.

7. Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

12 zaposlenika

 

 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr