Vi ste ovdje

Znanstveni projekti

Projekti

MZOŠ

Prihvaćeni znanstveni programi
 
Prihvaćeni znanstveni projekti - 2007
o projektima možete saznati više klikom na njihov naziv

1. Javni menadžment i upravljanje kvalitetom usluga

 • šifra projekta:
  • glavni istraživač: prof. dr. sc. Nihada Mujić
   • istraživači: Jelena Legčević, Martina Mikrut i Timothy M. Baye

2. Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima

 • šifra projekta: 111-1111174-0986
  • glavni istraživač: prof. dr. sc. Mira Lulić
   • istraživači: Nives Mazur, Davor Muhvić, Ivana Tucak, Josip Berdica, Daniela Hećimović, Danijela Rupčić, Zvonimir Tomičić i Igor Vuletić, dr. sc. Anita Blagojević

3. Europeizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave

 • šifra projekta: 111-1111174-0985
  • glavni istraživač: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
   • istraživači: Boris Bakota, Predrag Zima, Stipe Ivnada, Antun Lovrić, Rajko Odobaša, Renata Perić, Željka Kulenović, Mato Palić, Samir Vrabec, Boris Ljubanović, Dunja Duić i Emina Konjić

4. Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu

 • šifra projekta: 111-1151212-1434
  • glavni istraživač: doc. dr. sc. Vjekoslav Puljko
   • istraživači: Mirela Župan, Aleksandra Maganić, Branka Rešetar, Mario Vinković, Nikol Živić i Anica Čulo

5. Teorija i praksa institucionalnog pristupa regionalnom razvoju

 • šifra projekta: 111-0101427-0784
  • glavni istraživač: prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
   • istraživači: Nedeljko Bosanac, Rajko Odobaša, Vlatko Ećimović, Nataša Lucić, dr. sc. Zvonimir Jelinić, Dubravka Klasiček

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr