Ispiti


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Rezultati ispitnog roka od 20. 02. 2015. i raspored za usmeni dio ispita Osnove kaznenog prava:

Čepo, Bernarda 3

Dergez, Nikolina 4

Oklopčić, Martina 2

Sekalec, Ines 2

Škugor, Sonja 2

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 26. 02. 2015. u 9h, kabinet 64/13. Uvid u pisani dio ispita moguć je u isti dan, u 8h. Studenti koji su Osnove kaznenog prava položili preko kolokvija a nisu izvršili upisa, na upis ocjene također dolaze u četvrtak,  u 9h. Izvanredni studenti koji su prijavili seminar mogu doći u 10:30h.