Ispiti


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

11. svibnja 2015.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Kazneno procesno pravo održanog 7. svibnja 2015.


Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Zeljak Maja 21
2. Džebić Ana 18

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1. Baričević Stela 16,5
2. Markešić Ivana 16,5

Usmeni dio ispita biti će održan 14. svibnja 2015., u dvorani br. 4/17, s početkom u 12 sati.

Ostali rezultati:

1. Bučko Nina 13
2. Čuljak Ivana 8
3. Dedić Davor 14,5
4. Dumančić Iva 14
5. Dundović Ankica 7,5
6. Egyed Dario 14
7. Gavrić Ivana 14
8. Glavurdić Ante 12
9. Ivanović Mia 5,5
10. Janjiš Mirjana 8,5
11. Križanec Filip 9
12. Kuna Filip 13
13. Osmeričić Mirjana 1,5
14. Perak Marina 10
15. Primorac Karolina 8,5
16. Stričević Marija 11
17. Škorić Zvonimir 10,5
18. Vereš Jelena 10,5
19. Zrakić Katica 9

Uvid u pisani dio ispita: 13. svibnja 2015. u 9 sati.

 

30. travnja 2015.

Rezultati prvog kolokvija za redovite studente održanog dana 24. travnja 2015.
 
1. Grgur Petar         14
2. Filipović Ivana     14
3. Mujčinović Mirna  14
4. Kovač Nikolina    12
5. Trcović Monika    12
6. Bošnjak Dijana     11
7. Martinović Dalma  11
8. Ižaković Iva      11
9. Belošević Dominik 10,5
10. Turkalj Ana      10,5
11. Helt Hermina     9,5
12. Jakopović Eugen  9,5
13. Štrbac Dario     9,5
14. Hrbak Gorana     9
15. Haramija Mia     9
16. Deanović Dejana  8,5
17. Ešegović Ines    8,5
18. Vodanović Darija 8,5
19. Blatančić Dunja  8
20. Ćutić Ivana      8
21. Ivkić Marija     8
22. Jakšić Matea     8
23. Kečkeš Anamaria  8
24. Kozijev Karlo    8
25. Lebo Stjepan     8
26. Nikolić Deni     8
27. Štrangar Ivan    8
28. Šuper Ena        8
29. Tadijanović Katarina 8
30. Vrbnjak Ana          8
 
Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

27. travnja 2015.

 

Rezultati prvog kolokvija za izvanredne studente održanog dana 21. travnja 2015.
 
Zadovoljili su:
1. Došen Filip     11
2. Jurić Filip     10,5
3. Antonić Iva     10
4. Dudaš Sandra    10
5. Turković Ena    9,5
6. Borović Ivan    9
7. Kust Josip      8,5
8. Vereš Jelena    8,5
9. Anđić Renata    8
10. Ćorić Martina  8
11. Hajak Kristina 8
 
Ostali pristupnici nisu zadovoljili.