Ispiti


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

11. svibnja 2015.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove kaznenog procesnog prava održanog 7. svibnja 2015.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Lenčić Sandra
2. Holjevac Maja
3. Sabljo Martina
4. Stanišić Elena
5. Gvozdanović Antonija
6. Surać Mate

Usmeni dio ispita biti će održan 14. svibnja 2015., u dvorani 4/17, s početkom u 11 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 13. svibnja 2015. u 9 sati.