Literatura


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Obvezna literatura iz Kaznenog prava:

  1. NOVOSELEC, BOJANIĆ: OPĆI DIO KAZNENOG PRAVA, četvrto izmjenjeno izdanje, Zagreb, travanj 2013.
  2. DERENČINOVIĆ ( ur.): POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA, travanj 2013.
  3. KAZNENI ZAKON ( NN 125/11; 144/12)