Maloljetničko kazneno pravo


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Rezultati ispitnog roka od 20. svibnja 2015. 1. Hajduković 4; 2. Radoš 3; 3. Rokić 2; 4. Stažnik 5. Upis ocjene obavit će se u ponedjeljak, 25.05.2015., u 9h, kabinet 64/13.

Rezultati pisanog dijela ispita od 15.04.2015.:

1. Jurašković, Lucija 4.

Upis ocjene obavit će se u ponedjeljak, 20.04.2015. u 8:30h u kabinetu 64/13. Tad trebaju doći i svi oni koji su položili Maloljetničko kazneno pravo preko kolokvija.

 

 

Rezultati drugog kolokvija za redovite studente održanog 10. travnja 2015.

Nadnevak upisa ocjena iz kolokvija biti će naknadno objavljen na stranicama katedre (ispitni rok u travnju).

1. Bagarić Ivana 5
2. Balenović Maja 4
3. Bošnjak Antonija 4
4. Bosanac Dejan 5
5. Bogojević Jelena 5
6. Dejanović Anja 3
7. Derviš Erna 3
8. Drljepan Matea 4
9. Ilić Tomislav 4
10. Kantolić Magdalena 3
11. Kopić Marijan 4
12. Kelemen Mateja 4
13. Kitanović Mihaela 4
14. Kordić Jurica 5
15. Malenica Ante 4
16. Nedić Tomislav 4
17. Pancer Oton 3
18. Pavlović Vedrana 4
19. Perkušić Ivana 4
20. Popić Ivana 4
21. Sabo Dorian 5
22. Strapač Tamara 5
23. Srb Mislav 4
24. Tenžera Josipa 5
25. Tivanovac Danijela 4
26. Topolko Mateja 5
27. Vovra Marijana 5
28. Vujčić Bojana 5
29. Vujčić Tina 3
30. Zerdin Sven 5

 

Rezultati drugog kolokvija za izvanredne studente održanog 30. ožujka 2015.

Nadnevak upisa ocjena iz kolokvija biti će naknadno objavljen na stranicama katedre (ispitni rok u travnju).

1. Buljubašić 2

2. Burić 3

3. Čer 5

4. Ivković 3

5. Katić 4

6. Kovačević 4

7. Krnjak 3

8. Matanić 3

9. Ostrogonac 3

10. Pokrajčić 3

11. Rukavina 4

12. Škaro 2

13. Vencl 2

14. Vidović 5

15. Vlajnić 3

16. Vlašić 2

 

Rezultati prvog kolokvija iz Maloljetničkog kaznenog prava od 13.03.2015. (redovni studenti): Bagarić (5); Bošnjak 4; Bosanac 4; Bogojević 5; Balenović 5; Dejanović 3; Derviš 5; Drljepan 3; Ilić 3; Kantolić 3; Kopić 3; Kelemen 4; Kitanović 2; Kordić 3; Malenica 3; Nedić 5; Pancer 3; Pavlović 4; Perkušić 5; Popić 4; Sabo 3; Strapač 5; Srb 3; Tenžera 5; Tivanovac 3; Topolko 5; Vovra 5; Vujčić Bojana 3; Vujčić Tina 2; Zerdin 3.

 Rezultati prvog kolokvija iz Maloljetničkog kaznenog prava od 02.03.2015. (izvanredni studenti):

1. Buljubašić 2

2. Burić 3

3. Čer 5

4. Ivković 4-5

5. Katić 5

6. Kovačević 2-3

7. Krnjak 4-5

8. Matanić 5

9. Ostrogonac 2

10. Pokrajčić 2-3

11. Rukavina 5

12. Škaro 3

13. Vlajnić 2

14. Vlašić 3

15. Vencl 2

16. Vidović 5

 

 

OBAVIJEST O IZMJENI ODRŽAVANJA NASTAVE:

Od 02.03.2015. mijenja se vrijeme i dvorana održavanja nastave iz Maloljetničkog kaznenog prava:

REDOVNI STUDENTI: PETAK 9-13h, dvorana 3/17. IZVANREDNI STUDENTI:PONEDJELJAK, 14-18h, dvorana 2/17. 

 

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA IZ MALOLJETNIČKOG KAZNENOG PRAVA:

1. Carić, Ante: Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve), Pravni fakultet u Zagrebu, 2002.

2. Cvjetko, Božica; Singer Mladen: Kaznenopravna zaštita djece, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2013.

3. Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12.

Dopunska literatura:

Carić, Ante, Kustura Ivana: Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo?, 1. dio, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47, 3/2010.

Carić, Ante, Kustura Ivana: Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo?, 2. dio, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47, 4/2010.

Božićević-Grbić, Melita; Roksandić Vidlička, Sunčana: Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.18, 2/2011.

Ritossa, Dalida, Božićević-Grbić, Melita: Zakon o sudovima za mladež-reformski zahvati i praktične dileme, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.19, 2/2012.

 

Obavjestavaju se studenti kako predavanja iz Maloljetničkog kaznenog prava počinju prema predviđenom rasporedu: izvanredni studenti imaju predavanje ponedjeljkom od 17h;a redovni petkom od 8h. Prvo predavanje za izvanredne održat će se u ponedjeljak, 09.02. 2015., a za redovne u petak, 13.02.2015.