Predavanja


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Predavanja
 

1. Predavanje iz predmeta Gospodarsko kazneno pravo biti će održano 14. listopada 2011. s početkom u 17:00 sati i 15. listopada 2011. s početkom u 08:30 sati.

2. Predavanje iz predmeta Poredbeno kazneno pravosuđe biti će održano 21. listopada 2011.s početkom u 16 sati i 22. listopada 2011. s početkom u 09:00 sati.