Seminari


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Izvanredni studenti koji su prijavili seminar za 20.svibnja 2015., trebaju doći u ponedjeljak, 25.05.2015. u 10h, kabinet 64/13.

 

Obavijest seminaristima iz Kaznenog prava: sukladno prethodnom dogovoru, predaja pisanih radova na odabrane teme biti će 20. siječnja 2015. Radi provjere autentičnosti potrebno je prethodno poslati rad kao word dokument sa sljedećim imenom: PREZIME_IME_NASLOV RADA (GRUPA) na e-mail: bherceg@pravos.hr. Raspored preostalih izlaganja je sljedeći: I. grupa: Jelinić, Samanta (03.02.2015) i Martić, Ivana (03.02.2015.). II. grupa: Sušilović, Anamarija (20.01.2015.),Rajković, Mihaela (27.01.2015.), Zatezalo, Mirna (27.01.2015.), Varžić, Tomislav (03.02.2015.), Turkalj, Ana (03.02.2015.), Tadijan, Ria (03.02.2015.).

Obavijest o rasporedu izlaganja seminarskih tema iz kolegija Kazneno pravo:2014/2015.

I. grupa (A-M)

11.11. Grgur, Petar: Načelo zakonitosti u kaznenom pravu

18. 11. Filipović, Ivana: Pojam i pravni učinci neubrojivosti i smanjene ubrojivosti

25.11.  Martinović, Dalma: Kazne u hrvatskom kaznenom pravu

           Jakopović, Eugen: Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela

02.12.  Blatančić, Dunja: Ubojstvo u hrvatskom kaznenom pravu

           Bošković, Nikolina: Usmrćenje na zahtjev i problem eutanazije

09.12.  Antunović, Marko:Zlouporaba droga

16. 12. Jelinić, Samanta: Čedomorstvo

           Martić, Ivana: Protupravni prekid trudnoće

13. 01. Devčić, Gabrijela: Trgovina ljudima i ropstvo

           Buhač, Filip: Terorizam

20.01.  Mršić, Mihaela: Odabrana kaznena djela protiv imovine: krađa,teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa.

           Kovač, Nikolina: Ekološki delikti

27. 01. Grobenski, Silvio: Smrtna kazna

           Bošnakovski Beata: Genocid

 

II. grupa (P-Ž):

11.11. Vujčić, Marina: Nužna obrana

18.11. Štrbac, Dario: Krajnja nužda

          Pavić, Damir: Zablude

25.11. Vrbnjak, Ana: Pokušaj kaznenog djela i dobrovoljni odustanak

          Tripić, Nevena: Supočiniteljstvo

02. 12. Žiga, Marija: Kazne u hrvatskom kaznenom pravu

          Udiković, Diana: Rimski statut

09. 12. Ratković, Vlatka: Zlouporaba droga

16. 12. Sušilović, Anamarija: Ubojstvo u hrvatskom kaznenom pravu

          Rajković, Mihaela: Usmrćenje na zahtjev i problem eutanazije

          Zatezalo, Mirela: Čedomorstvo

13. 01. Pranjić, Anita: Trgovina ljudima i ropstvo

           Petrović, Marija: Terorizam

20.01. Pavlinić, Edita: Pranje novca

          Vodanović, Darija: Korupcija

27.01. Žabek, Martina: Silovanje

         Vrkić, Matea: Kaznena djela protiv ugleda i časti

* Studenti: Varžić, Tomislav; Turkalj, Ana; Tadijan, Ria: termin će se odrediti naknadno.