Seminari


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Obavijest seminaristima iz Osnova kaznenog prava: datum predaje pisanih radova na odabrane teme je, sukladno prethodnom dogovoru, 14. siječnja 2015.

Raspored izlaganja seminarskih tema iz Osnova kaznenog prava: 2014/2015.

12.11. Valentina Krnić: Nužna obrana

19.11. Lucija Damjanović: Oblici krivnje: namjera i nehaj

          Martina Oklopčić: Supočiniteljstvo

26.11. Matea Fusić: Kazne u hrvatskom kaznenom pravu

          Dragana Bijelić: Uvjetna osuda

          Sara Murat: Smrtna kazna

03.12. Anđelina Bošnjak: Kazneno djelo ubojstva

          Petra Vitanović: Usmrćenje na zahtjev i problem eutanazije

10. 12. Nikolina Marendić: Tjelesne ozljede

          Ivana Stanušić: Genocid

17.12. Ines Sekalec: Čedomorstvo

          Ana Kobalka: Silovanje

07.01. Ivana Kučak: Trgovina ljudima i ropstvo

          Anamarija Kaselj: Terorizam

          Vanesa Perošević: Korupcija

14. 01. Elena Stanišić: Kaznena djela protiv časti i ugleda

          Ivana Cesar: Kaznena djela protiv imovine (krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa)

21.01. Eva Gavrić: Zlouporaba droga