Potvrde o sudjelovanju na JM kolegijima


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Obavještavaju se redovni polaznici kolegija održanih u okviru  Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU, u zimskom semestru ak. god. 2017/2018, kako se potvrde o pohađanju kolegija:

  • Praksa Suda EU i ESLJP u predmetima prekograničnog kretanja obitelji,
  • Implikacije prekograničnog kretanja na osobni status i identitet,
  • Pravo na spajanje obitelji unutar EU,
  • Pristup pravosuđu za djecu i
  • Pravo djeteta na ostvarivanje kontakata prema međunarodnom pravu

mogu preuzeti osobno u referadi Pravnog fakulteta Osijek.