Pozivaju se studenti


izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

Pozivaju se članovi Studentskog zbora, članovi studentskih udruga, kao i ostali zainteresirani studenti Pravnog fakulteta u Osijeku na predstavljanje i javnu raspravu o Programu rada predloženice za dekanicu Pravnog fakulteta u Osijeku za razdoblje od ak. god. 2017/2018 do 2020/2021,  izv. prof. dr. sc. Branke Rešetar, u dijelu koji se odnosi na studente. Predstavljanje i javna rasprava biti će održani u srijedu, 10.05.2017., od 16.00 do 17.00 sati u Fakultetskoj vijećnici.