Praksa na Trgovačkom sudu u Osijeku


Prijava

Pozivaju se svi zainteresirani studenti (polaznici Trgovačkopravnog modula te članovi Pravno ekonomske klinike) da ispune prijavu i ostvare pravo obavljanja stručne prakse organizirane u suradnji Katedre za trgovačko pravo i Trgovačkog suda u Osijeku. 

Prijavi možete pristupiti putem sljedećeg linka: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSj4XAbx739ZlnEmZlgIZpJ3fUNbRRKDJ7C4Vqx8ttB8WV6w/viewform?c=0&w=1

Studenti koji ostvare pravo obavljanja prakse naknadno će biti obaviješteni o svim detaljima njezina obavljanja.