Pravni fakultet i Volonterski centar Osijek


Pozivaju Vas na Okrugli stol međunarodnog projekta PROMISE

Pravni fakultet i Volonterski centar Osijek od rujna prošle godine do rujna 2017. godine provode međunarodni projekt "PROMISE - Promocija podrške integraciji izbjeglica kroz uključivanje mladih: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i današnje izbjeglice“. 

U sklopu projekta, dana 18. travnja organizirati ćemo prvi okrugli stol na kojem ćemo raspraviti o ulozi mladih u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i promoviranju Konvencije o zaštiti izbjeglica. Na okruglom stolu će sudjelovati predstavnici tijela lokalne samouprave, humanitarnih organizacija i organizacija nevladinog sektora uključenih u rad s osobama pod međunarodnom pravnom zaštitom.

Ovim putem Vas pozivamo da se pridružite okruglom stolu u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku od 11,00 - 14,00 sati.