Pravni fakultet Osijek objavljuje POZIV za upis na


Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom

ZAŠTO UPISATI?

Dijete se može pojaviti u građanskim, upravnim, kaznenim ili prekršajnim postupcima u raznim ulogama poput stranke, počinitelja kaznenog djela ili prekršaja, žrtve ili svjedoka. Kad se pojavi u nekoj od navedenih procesnopravnih uloga dijete dolazi u kontakt s osobama različitih profesija: policijom, socijalnim radnicima, psiholozima, državnim odvjetnicima za mladež, odvjetnicima, sucima, posebnim skrbnicima, obiteljskim medijatorima i drugim osobama koje obavljaju različite poslove u pravosudnom sustavu i izvan njega.

Međunarodne i europske organizacije posljednjih godina izrađuju i objavljuju tumačenja i smjernice u vezi s pravom djeteta da izrazi svoje mišljenje kao i o pravosuđu prilagođenom djeci ističući da stručnjaci, odnosno službene osobe koje imaju izravan kontakt s djecom trebaju biti osposobljeni za komunikaciju s djecom u svakoj dobnoj skupini i stupnju razvoja, kao i s djecom u situacijama kad su posebno ranjiva.

Stoga i stručnjaci koji u okviru hrvatskog pravosudnog sustava (ali i izvan njega) izravno kontaktiraju s djecom moraju biti stručno osposobljeni, prepoznati prava djeteta u vezi sa sudskim i drugim postupcima koji ih se tiču, specifičnosti pojedinih vrsta postupaka, te biti sposobni komunicirati s djetetom na njihovoj razini razumijevanja. Način na koji komuniciraju s djetetom mora biti prilagođen djetetovoj mogućnosti razumijevanja i sposobnosti komuniciranja, pri čemu trebaju koristiti jezik prilagođen dječjoj dobi i sposobnosti komuniciranja u smislu specifičnih tehnika razgovora s djetetom.

Pravni fakultet Osijek jedini u RH provodi poseban Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom koji uključuje teorijska predavanja i praktične vježbe. Završetkom programa polaznik stječe 30  ECTS bodova i Sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP

Interdisciplinarna edukacija prema ovom programu sadrži elemente:

  1. psihologije (razvojna psihologija, način komunikacije s psihički traumatiziranim djetetom i demonstracija sa zaštićenim likom djeteta),
  2. pedagogije (socijalne pedagogije, pedagoške komunikacije ili komunikacijske vještine),
  3. psihijatrije (prepoznavanje psihički traumatiziranog i bolesnog djeteta) i
  4. prava (obiteljskog materijalnog i procesnog, te kaznenog i prekršajnog materijalnog i procesnog prava).

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE: Pravni fakultet Osijek (Radićeva 13, Osijek) uz mogućnost on-line pohađanja nastave putem Loomen carnet sustava za učenje na daljinu.

CIJENA EDUKACIJE: 5.000kn (plativo u 3 obroka).

Prijave se mogu podnijeti  do 31. ožujka 2018. na adresu: Pravni fakultet Osijek, Radićeva 13, 31 000 Osijek (s naznakom: „Komunikacija s djetetom u pravosuđu“ ) ili na mail adresu dijete@pravos.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o završenom studiju i motivacijsko pismo.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Više informacija dostupno je na poveznici:

 http://www.pravos.unios.hr/komunikacija-s-djetetom