Naslovnica


SEELS

Dobrodošli na web stranicu projekta

Pravni status i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava

The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs

 

Ovaj istraživački projekt bavi se problematikom pravnog statusa i zaštite međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava. Okosnicu znanstveno-istraživačkog rada čine međunarodni i europski propisi i pravni standardi postupanja, s fokusom na njihov utjecaj na propise, pravne standarde i praksu u nacionalnim sustavima partnera na projektu (Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovina, Hrvatskoj).  

Projekt je odobrio SEELS – Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe. Započeo je 1. siječnja 2020. i  traje dvije godine.

Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu, a partneri su Pravni fakultet Sveučilišta u Zenici, Iustinianus Primus Pravni fakultet Sveučilišta Ss. Cyril i Methodius Skopje te Pravni fakultet Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Financira: