PRIJELAZ NA PRAVNI FAKULTET OSIJEK


Obavijest studentima drugih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji prelaze na Pravni fakultet u Osijeku

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu, Pravnog fakulteta u Rijeci i Pravnog fakulteta u Splitu koji imaju namjeru studij nastaviti na Pravnom fakultetu u Osijeku u akademskoj 2017/2018. godini, obvezni su do 15. rujna 2017. godine uputiti pisanu zamolbu i prijepis ocjena na adresu:

Pravni fakultet Osijek - Studentska referada
(prijelaz)
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Dana 29. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta objavit ćemo raspored upisa i potrebnu dokumentaciju za upis.
Molimo studente da u zamolbi obvezno uz kontakt telefon navedu i e-mail adresu.