Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije


 

 

Doc. dr. sc. Tunjica Petraševć

Rođen je 2. ožujka 1980. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Velikoj Kopanici, a Opću gimnaziju "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku upisuje 1998. godine, a na istom je diplomirao 2003. godine. U prosincu 2004. godine, zapošljava se kao vježbenik u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo. Od ožujka 2005. do ožujka 2006. godine volontira na Općinskom sudu u Virovitici. U veljači 2006. godine položio je Državni stručni ispit. Od 1. ožujka 2006. zaposlen je na Pravnom fakultetu, Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku i to najprije kao asistent na Katedri pravno-povijesnih znanosti, predmet Opća povijest prava i države, a od 11. prosinca 2008. godine radi kao asistent na predmetu Europsko javno pravo. U sklopu svog znanstvenog i stručnog usavršavanja bio je vježbenik ("stagiaire") u uredu slovenskog suca Ilešića na Europskom sudu u Luxembourgu (2010). Kao stipendist OeAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) boravio je 2 mjeseca kao gost-istraživač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu, Austrija (2010). 

Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz europskog prava na temu ''Prethodni postupak pred Europskim sudom i njegova implementacija u nacionalnim pravnim sustavima država članica'' (2011). Pohađao je i završio UN akademiju (2012.) i Akademiju za politički razvoj (2013.)  U zvanje docenta izabran je 12. srpnja 2012. godine. U okviru Erasmus programa mobilnosti nastavnog osoblja, bio je gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu (2013.) te na Sveučilištu Kazimiero Simonavičiaus u Vilniusu (2014.).

Predsjednik je Katedre za europsko pravo (od 2013.) i nositelj Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a (2014.-2017.) Od 30. listopada 2014. obnaša dužnost prodekana za poslijediplomske studije.

Govori engleski, a služi se njemačkim jezikom i francuskim jezikom.

OBJAVLJENI RADOVI:

Hrvatska znanstvena bibliografija

KONTAKT

e-mail: tpetrase@pravos.hr
tel. 031/224-546