Riječ dekana


Poštovane dame i gospodo, buduće studentice i studenti Pravnog fakulteta u Osijeku, iznimna mi je čast i osobito zadovoljstvo zaželjeti vam dobrodošlicu u ime svih djelatnika fakulteta s 39-godišnjom tradicijom jedine visokoobrazovne institucije za studij prava u istočnom dijelu Republike Hrvatske.
Vaše opredjeljenje za pravničku profesiju i izbor Pravnog fakulteta u Osijeku doživljavamo kao izraz povjerenja, ali i kao priznanje rezultata koje smo do sada ostvarili.
Od osnutka do danas ovaj je Fakultet odgojio mnoge naraštaje vrsnih pravnika, koji su obavljali ili još danas obavljaju odgovorne poslove, uključujući i one na najvišim razinama, kao suci, odvjetnici, državni odvjetnici, veleposlanici, u tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, u gospodarskom, javnom ili političkom životu.
U dosadašnjem razvitku Fakulteta bilo je izazova i poteškoća, osobito za vrijeme Domovinskog rata, ali smo unatoč tome uspijevali u stalnom unaprjeđivanju nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti, objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, ustrojavanju i izvedbi poslijediplomskih studija, osposobljavanju mladih znanstvenika, razvijanju različitih informatičkih aktivnosti, osuvremenjivanju knjižnice, osmišljavanju i provedbi različitih načina suradnje s institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te uspostavljaju i afirmaciji raznih oblika djelovanja studenata Pravnog fakulteta.
Profesori ovog fakulteta sudjeluju u izradi novih ustavnih i zakonskih propisa, kao i na mnogim znanstvenim i stručnim skupovima te na taj način pridonose osuvremenjivanju hrvatskog prava.
Za Vas je od posebne važnosti oblikovanje i provedba modela integriranog studijskog programa sveučilišnog pravnog studija, sukladno zahtjevima tzv. Bolonjskog procesa, za koji su se, uz široku potporu pravničke profesije, opredijelili svi hrvatski pravni fakulteti.
U novi studijski program nastojali smo uključiti i uravnotežiti sve potrebne teorijske i praktične sadržaje bez kojih je pravnička struka u uvjetima globalizacije i međunarodnih integracija nezamisliva, a pri tome smo vodili računa i o razumnom rasporedu opterećenja studenata tijekom provedbe programa.
Na Fakultetu nastojimo ostvariti izvrsnost u nastavnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Željeli bismo da težnja ka izvrsnosti bude obilježje i vašeg ponašanja tijekom studija. Kvalitetno pravno obrazovanje ne smije se zaustaviti na poznavanju, pukom memoriranju ili uspješnom reproduciranju brojnih propisa ili rutinskom obavljanju različitih pravnih vještina.
Pravnička profesija zahtijeva logičko rezoniranje, jasno i precizno pisano i usmeno izražavanje i ono što je najvažnije: razumijevanje i stalno praktično potvrđivanje temeljnih pravnih načela.
Pravni fakultet u Osijeku mjesto je za ljude koji vole ideje, vjeruju u pravdu i jačanje institucija demokratskog društva. Želimo vas naučiti misliti slobodno i neovisno od svakoga utjecaja, tragati za istinom, propitivati svijet oko sebe i pravno ga regulirati u duhu najviših vrednota ustavnog, regionalnog i globalnog uređenja.
Vrijeme u kojem živimo obilježeno je ozbiljnim napadima na univerzalne vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, jednakost i solidarnost. Jačanje uloge vladavine prava u takvom kontekstu zahtijeva visoko stručnu, učinkovitu i politički neutralnu zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda u svim područjima društvenog života.
Naša je zadaća da vaša intelektualna putovanja usmjerimo i u tom pravcu, kako bi po završetku studija, teorijskim i praktičnim znanjima koje ste ovdje stekli, mogli što je moguće više utjecati da društvo u kojem živimo bude puno bolje, pravednije, a time i sretnije.