SEMINAR O DISEMINACIJI I UČINKU ERASMUS+ K2 PROJEKATA STRATEŠKIH PARTNERSTAVA


U organizaciji njemačke organizacije za akademsku razmjenu DAAD i hrvatske nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU 16. i 17 svibnja 2018. godine u Bonnu je održan seminar o diseminaciji i učinku Erasmus+ K2 projekata strateških partnerstava na kojem je sudjelovala doc. dr. Helga Špadina, voditeljica strateškog partnerstva projekta INSPIRED. Dvogodišnji projekt internacionalizacije i modernizacije pravnog obrazovanja zajednički provode Pravni fakultet Osijek u strateškom partnerstvu sa Pravnim fakultetom Sveučilišta Mykolas Romeris iz Litve, Pravnim fakultetom Sveučilišta London South Bank iz Ujedinjenog Kraljevstva, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske te Pravnim fakultetom Inholland Sveučilišta za primijenjene znanosti iz Nizozemske. Pravni fakultet Sveučilišta Ulster iz Ujedinjenog Kraljevstva je pridruženi partner.

Svrha seminara bila je razmjena iskustava i ideja između koordinatora i sudionika tekućih projekata strateških partnerstava u području visokog obrazovanja u pogledu diseminacije projektnih rezultata, održivosti aktivnosti i nakon završetka financiranja projekta i učinaka koje K2 projekti mogu ostvariti. Seminar je sudionike kroz interaktivni način rada potaknuo na razvijanje novih ideja i omogućio razmjenu dobrih praksi, kao i stvaranje nove mreže potencijalnih partnerskih suradnji.

Seminar u Bonnu je bio i dobra prilika prezentacije projekta INSPIRED koji je predstavljen zajedno sa drugim tekućim K2 projektima kroz promotivne materijale koji su bili na raspolaganju sudionicima seminara. Voditeljica projekta INSPIRED će informacije i znanja stečena tijekom seminara vezana uz diseminaciju, održivost i učinak projekta podijeliti sa projektnim partnerima na predstojećem transnacionalnom sastanku INSPIRED projektnog konzorcija u lipnju u Londonu.