Socijalni rad - rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti


Rang lista kandidata koji su pristupili razredbenom ispitu preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad održanog u subotu 10.06.2017. na Pravnom fakultetu Osijek, S. Radića 13

Rezultati razredbenog ispita bit će uneseni u Nacionalni informacijski sustav prijava – NISpVU do 10. 07.2017.
Raspored upisa objavit će se na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek 17. 07. 2017. godine poslije 18 sati (u ljetnom upisnom roku).

Rang Lista_Kandidati_za_redovite_studente

Rang Lista_Kandidati_za_izvanredne_studente

Rang Lista_Kandidati_iznad_25_godina