O studiju


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE

Stučni naziv koji se stječe po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija je Stručni specijalist / stručna specijalistica javne uprave (spec. publ. adm.). Student završetkom studija ostvaruju 120 ECTS bodova.

Strudij traje 2 godine (4 semestra).

Pravno natjecanja za upis u prvu godinu studija imaju:

  • studenti sa završenim trogodišnjim stručnim upravnim studijem koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom
  • studenti sa završenim dvogodišnjim stručnim upravni studijem
  • studenti s trogodišnjim ili četverogodišnjim studijem društvenog usmjerenja – prvostupnici /prvostupnice različitih društvenih usmmjerenja, uz polaganje razlike ispita (Uvod u pravo, Osnove uprave, Osnove ustavnog prava) koji omogućavaju normalno savladavanje studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija javna uprava