Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava" - Ispitni rokovi


I.GODINA

OSNOVE EUROPSKOG PRAVA

09.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

16.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

MENADŽMENT

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

E- UPRAVA

15.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09 i 19..09. 2016.

12.12.2016.

09.01.2017.

13.02. i 27.02.2017.

 

SLUŽBENIČKO PRAVO

10.05.2016.

14.06. i 05.07.2016.

06.09. i 20.09.2016.

05.12.2016.

23.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

JAVNA NABAVA

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 15.09.2016.

12.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

PRAKSA I

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

12.05.2016.

23.06. i 07.07.2016.

01.09. i 15.09.2016.

08.12.2016.

26.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

POSLOVI I ZADACI JAVNOG BILJEŽNIŠTVA

12.05.2016.

23.06. i 07.07.2016.

01.09. i 15.09.2016.

08.12.2016.

26.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

03.05.2016.

14.06. i 05.07.2016.

06.09. i 20.09.2016.

08.12.2016.

17.01.2017.

14.02. i 02.03.2017.

 

UPRAVLJANJE JAVNIM PROMETOM

19.05.2016.

16.06. i 01.07.2016.

01.09. i 29.09.2016.

01.12.2016.

19.01.2017.

16.02. i 02.03.2017.

 

POVIJEST DRŽAVE I JAVNE UPRAVE

02.05.2016.

20.06. I 04.07.2016.

05.09. I 19.09.2016.

05.12.2016.

16.01.2017.

13.02. I 27.02.2017.

 

UPRAVLJANJE KVALITETOM U JAVNOM SEKTORU

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

UPRAVA – ODNOSI S JAVNOŠĆU

15.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09 i 19..09. 2016.

12.12.2016.

09.01.2017.

13.02. i 27.02.2017.

 

II. GODINA

 

DOBRA VLADAVINA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

DRŽAVNA UPRAVA I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

KAPACITETI JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

12.05.2016.

14.06. I 07.07.2016.

07.09. I 23.09.2016.

01.12.2016.

20.01.2017.

09.02. I 28.02.2017.

 

KOMPARATIVNA LOKALNA SAMOUPRAVA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

EUROPSKO PRAVO REGIONALNOG RAZVOJA

17.05.2016.

14.06. i 04.07.2016.

26.08. i 08.09.2016.

06.12.2016.

12.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

PRAKSA II

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

OSNOVE EUROPSKOG PRAVA

09.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

16.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

MENADŽMENT

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

E- UPRAVA

15.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09 i 19..09. 2016.

12.12.2016.

09.01.2017.

13.02. i 27.02.2017.

 

SLUŽBENIČKO PRAVO

10.05.2016.

14.06. i 05.07.2016.

06.09. i 20.09.2016.

05.12.2016.

23.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

JAVNA NABAVA

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 15.09.2016.

12.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

PRAKSA I

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

12.05.2016.

23.06. i 07.07.2016.

01.09. i 15.09.2016.

08.12.2016.

26.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

POSLOVI I ZADACI JAVNOG BILJEŽNIŠTVA

12.05.2016.

23.06. i 07.07.2016.

01.09. i 15.09.2016.

08.12.2016.

26.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

03.05.2016.

14.06. i 05.07.2016.

06.09. i 20.09.2016.

08.12.2016.

17.01.2017.

14.02. i 02.03.2017.

 

UPRAVLJANJE JAVNIM PROMETOM

19.05.2016.

16.06. i 01.07.2016.

01.09. i 29.09.2016.

01.12.2016.

19.01.2017.

16.02. i 02.03.2017.

 

POVIJEST DRŽAVE I JAVNE UPRAVE

02.05.2016.

20.06. I 04.07.2016.

05.09. I 19.09.2016.

05.12.2016.

16.01.2017.

13.02. I 27.02.2017.

 

UPRAVLJANJE KVALITETOM U JAVNOM SEKTORU

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

UPRAVA – ODNOSI S JAVNOŠĆU

15.05.2016.

20.06. i 04.07. 2016.

05.09 i 19..09. 2016.

12.12.2016.

09.01.2017.

13.02. i 27.02.2017.

 

II. GODINA

DOBRA VLADAVINA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

DRŽAVNA UPRAVA I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.

 

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

05.05.2016.

16.06. i 07.07.2016.

08.09. i 22.09.2016.

08.12.2016.

12.01.2017.

02.02. i 16.02.2017.

 

KAPACITETI JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

12.05.2016.

14.06. I 07.07.2016.

07.09. I 23.09.2016.

01.12.2016.

20.01.2017.

09.02. I 28.02.2017.

 

KOMPARATIVNA LOKALNA SAMOUPRAVA

02.05.2016.

13.06. i 04.07.2016.

05.09. i 19.09.2016.

05.12.2016.

09.01.2017.

06.02. i 20.02.2017.

 

EUROPSKO PRAVO REGIONALNOG RAZVOJA

17.05.2016.

14.06. i 04.07.2016.

26.08. i 08.09.2016.

06.12.2016.

12.01.2017.

09.02. i 23.02.2017.

 

PRAKSA II

04.05.2016.

15.06 i 06.07.2016.

07.09. i 21.09. 2016.

07.12.2016.

11.01.2017.

15.02. i 01.03.2017.