UPIS U 2. GODINU ZA STUDENTE KOJI SU RANIJE ZAVRŠILI JEDNOGODIŠNJI PROGRAM


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

Obavještavaju se studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili jednu godinu prema tadašnjem Studijskom programu da se mogu prijaviti na drugu godinu studija.

Svi studenti koji su obranili završni rad, stekli 60 ECTS bodova ( struč. spec. admin. publ. )  te dobili diplomu i dopunske isprave o studiju mogu se prijaviti za upis na drugu godinu studija.

Prijave se primaju do 3. ožujka 2017. godine i mogu se poslati poštom na adresu Pravnoga fakulteta u Osijeku, S. Radića 13 ili na e - maili: buljubasic.maja@pravos.hr.

Molimo Vas da prijavi priložite navedenu dokumentaciju. 

prijava 2.docxprijava 2.docx