STUDENTSKI IZBORI


Studentski zbor PRAVOS

 REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I NJIHOVE ZAMJENIKE U STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK

Datum i vrijeme objave rezultata izbora: 8. lipnja 2017. (11:00 sati)


Objavljujemo Kandidacijske liste za izbore za Studentski zbor Pravnog fakulteta Osijek 

OVDJE MOŽETE PREUZETI KANDIDACIJSKE LISTE

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Željka Turkalja, IZBORI za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Osijeku održat će se u

 

utorak 6. lipnja 2017. godine

 

Glasačka mjesta bit će otvorena na dan izbora 6. lipnja 2017. godine od 7:00 do 19:00 sati. Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

 

Kandidature na razini sastavnice Sveučilišta – Pravnog fakulteta Osijek                              

dostavljaju se najkasnije do ponedjeljka 29. svibnja 2017. godine Izbornom povjerenstvu – predajom u Ured dekana i prodekana Pravnog fakulteta Osijek, do 15:00 sati (Stjepana Radića 13, I. kat, soba broj 35)

Obrasce za kandidaturu na razini Sveučilišta i na razini sastavnica možete naći na mrežnim stranicama Sveučilišta: www.unios.hr/studenti/studentski-izbori

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Pravilniku za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku.

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Studenti Pravnog fakulteta Osijek glasovat će se na:

  • Biračkom mjestu broj 1. u zgradi Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13)

(studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave, Poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo, Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava, Poslijediplomskog specijalističkog studija Lokalna i regionalna samouprava, Doktorskog studija prava)

POPIS BIRAČA ZA PROVEDBU STUDENTSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK, BIRAČKO MJESTO BROJ 1. (Pravni fakultet Osijek - S. Radića 13)

  •  Biračkom mjestu broj 2. u zgradi Kampusa, Cara Hadrijana 8 a)

(studenti Stručnog upravnog studija)

POPIS BIRAČA ZA PROVEDBU STUDENTSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK, BIRAČKO MJESTO BROJ 2. (Pravni fakultet Osijek - Kampus - Cara Hadrijana 8a)

 

Hodogram aktivnosti

 

 


 


Arhiva:

ODLUKU o raspisivanju izvanrednih studentskih izbora  za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji će se održati 22. ožujka 2017. možete preuzeti OVDJE.