Sveučilišni preddiplomski studij Socijalni rad - program


Sveučilišni prediplomski studij Socijalni rad

LETAK STUDIJSKOG PROGRAMA SOCIJALNI RAD

Sveučilišni preddiplomski studij Socijalni rad je ustrojen kao

  • redoviti studij – trajanje tri godine/šest semestara
  • izvanredni studij – trajanje tri godine/šest semestara

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija je

  •  prvostupnik/prvostupnica socijalnog rada

Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi i seminara, gdje je u značajnom opsegu uključena i terenska nastava kroz sve tri godine studija. Studenti u svakom semestru biraju po jedan izborni predmet.

Sveučilišni preddiplomski studij Socijalni rad ima za cilj prenijeti studentima znanje, vještine i vrijednosti nužne u socijalnom radu kojima se nastoji ublažiti socijalne i ekonomske nepravde te nejednakosti u društvu, poštujući etička načela socijalnog rada kao i temeljne potrebe i prava ljudi.

Sveučilišni preddiplomski studij završava kada studenti ispune sve studentske obveze: odslušaju predviđenu nastavu prema studijskom programu, polože ispite predviđenih obveznih i izbornih kolegija, obave obveznu terensku nastavu, izrade i obrane završni rad.

Studijski program preddiplomskog studija Socijalni rad

www.postani-student.hr/Ucenici/Prijava.aspx

Sve obavijesti o upisima u prvu godinu studija u akademsku 2018./2019. godine možete vidjeti na stranici UPISI U PRVU GODINU 2018./2019.

Raspored predavanja za ak. g. 2017.2018.g.

ISPITNI ROKOVI