Telefonski brojevi


TELEFONSKI BROJEVI -  PRAVNI FAKULTET OSIJEKU

 

CENTRALA 224-500 STUDENTSKA REFERADA  
Telefax 224-540    
Dekan, prodekani, Mađarić Manda 535 Ljerka Dumančić 518
Tajnica - Marijana Ljubić 590 Maja Buljubašić; Zlatko Šnur 527
     Marija Kordi; Marija Dijanović 529
     Sanja Arbanas 533

 

RAČUNOVODSTVO   000-000 KNJIŽNICA
 
Šef računovodstva- Ivančica Tubić 532 Ljiljana Siber - voditeljica     522
Vesna Lujev 528    
Dragica Mokoš; Ljiljana Bakaj 531 Posudbeni odjel 521
        
SKRIPTARNICA 516 ELSA 591

 

Radićeva 13. POTKROVLJE  000-000 POLUKAT
 
    Jelena Roškar, mag.iur. 543
Doc. dr. sc. Josip Berdica 554 Doc. dr. sc. Nikol Žiha 544
Katarina Marošević, mag.oec; Nataša Lucić, mag. iur. 555 Željko Rišner 545
Mr. sc. Aanton Petričević 556 Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević 546
Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan 557 Izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš 547
Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar 558 Dr. sc. Dunja Duić 548
Doc. dr. sc. Martina Mikrut 559 Zoran Vladović, Mr. sc. Vesna Širić 549
Prof. dr. sc. Vlado Belaj 560 Dr. sc. Špadina 550
Prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj, Dr. sc. Biljana Činčurak-Erceg 562 Dr. sc. Ante Novokmet 551
Doc. dr. sc. Mato Palić 563    
Doc. dr. sc. Igor Vuletić, Dr. sc. Barbara Herceg 564    
Prof. dr. sc. Mira Lulić, Dr. sc. Davor Muhvić 565    
Prof. dr. sc. Nihada Mujić 566    
Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić 567    
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 573    
Doc. dr. sc. Ljubica Kordić; Dubravka Papa, prof. 575    

 

 

Radićeva 17. PORTA 224-582    
Profesori u mirovini, Dr. sc. Emina Jerković 503 Doc. dr. sc. Anita Blagojević 515
Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić 504 Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček 517
Prof. dr. sc. Renata Perić 505 Dr. sc. Katarina Knol-Radoja; Dr. sc. Paula Poretti 517
Prof. dr. sc. Rajko Odobaša 506 Doc. dr. sc.  Dubravka Akšamović 523
Izv. prof. dr. sc. Bakota; Dr. sc. Jelena Dujmović 507 Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić 581
Doc. dr. sc. Predrag Zima 509 Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko 592
  510   593
Dr. sc. Davorin Pichler 511 Višnja Lachner, mag. iur. 594
Ana Đanić, mag. iur. 512 Informatički odjel  
Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović 513  Zdravko Rašić  508
Prof. dr. sc. Josip Vrbošić 514  Marijan Dumančić, mag. iur.  595